Verkkosivujen uudistus vaikuttaa hakukonenäkyvyyteen joko positiivisesti tai negatiivisesti. Vältä sudenkuopat ja lue käytännönläheiset ohjeet onnistuneeseen uudistukseen!

Oletko suunnittelemassa nettisivu-uudistusta? Hienoa! Verkkosivu-uudistus voi tuoda merkittäviä parannuksia yrityksesi näkyvyyteen ja asiakasmäärään, mutta siinä piilee myös sudenkuoppia, joihin on hyvä varautua.

Olen nähnyt valitettavan monia uudistuksia, jotka ovat johtaneet hakukonenäkyvyyden huononemiseen – jopa totaaliromahdukseen, kuten näistä esimerkeistä voi nähdä:

Verkkosivuilla oli yli 2000 kävijää kuukaudessa. Kun verkkosivut uudistettiin 2022 alussa, näkyvyys putosi nollaan.
Verkkosivujen uudistaja unohti uudelleenohjaukset, ja näkyvyys putosi nollaan. Pienen yrityksen sivuilla olisi ollut yli 2000 orgaanista kävijää kuukaudessa jatkossakin, jos SEO olisi huomioitu.
Nettisivu-uudistus voi johtaa hakukonenäkyvyyden parantamiseen tai sitten sen romahtamiseen. Tässä sivut uudistettiin 2017, jonka jälkeen ne alkoivat löytyä hakukoneista. Seuraavan uudistuksen myötä 2023 hakukonenäkyvyys putosi nollaan.
Ensimmäinen nettisivu-uudistus johti siihen, että sivut alkoivat ylipäänsä löytyä hakukoneista. Vuosien kuluessa orgaaninen näkyvyys kasvoi (etenkin siinä vaiheessa, kun sisältöä alettiin tuottaa), kunnes lähti jyrkkään laskuun toisen sivustouudistuksen jälkeen. Ehkä se muutaman vuoden kuluessa taas vähitellen nousee?
Kun nettisivut uudistettiin 2020, näkyvyys moninkertaistui nopeasti. Kun nettisivut uudistettiin uudestaan parin vuoden kuluttua, saavutettu näkyvyys katosi.
Onnistunut sivu-uudistus sai pienelle sivustolle kävijöitä hakukoneista, mutta seuraava uudistus pudotti kävijämäärän alle puoleen, ja pysyi siinä.

Kun näkyvyys romahtaa huonosti toteutetun uudistuksen seurauksena, kyseessä ei yleensä ole mikään tilapäinen notkahdus. Näkyvyyden uudelleenrakentaminen voi pahimmillaan viedä vuosia, sillä se pitää usein aloittaa nollista.

Kun hakukonesijoitukset, orgaaninen liikenne ja orgaanisten kävijöiden tuoma myynti romahtavat, se valtava ajallinen ja rahallinen investointi, jota hakukonenäkyvyyteen on vuosien varrella laitettu, katoaa taivaan tuuliin. 

Nettisivu-uudistuksen ideana usein on, että samalla kun sivut uudistetaan, mahdollistetaan myös entistä parempi hakukonenäkyvyys, nostetaan konversiota ja yleensäkin nostetaan koko digitaalinen markkinointi seuraavalle tasolle. Valitettavasti tämä jää vain haaveeksi, mikäli toteutus suunnitellaan huolimattomasti. ÄLÄ SIIS UUDISTA SIVUJA HUOLIMATTOMASTI.

On helpompaa ja edullisempaa toteuttaa sivu-uudistus hakukonenäkyvyys huomioiden, kuin antaa ensin ensin näkyvyyden romahtaa ja alkaa sen jälkeen paikkailemaan tilannetta. Tilanteen korjaaminen jälkeenpäin on vaikeaa. Osaava hakukoneoptimoija pystyy auttamaan, mutta työ ei ole helppoa ja se maksaa.

Näin onnistut verkkosivu-uudistuksessa

Tässä artikkelissa käydään läpi kaikki oleelliset seikat, jotta voit varmistaa, että uudistuksesi onnistuu ja uudet sivusi ovat entistä paremmat ja hakukoneystävällisemmät.

1. Selvitä nykytilanne ja avainsanat

Ennen kuin aloitat verkkosivu-uudistuksen, on tärkeää selvittää nykyisten sivujesi tilanne. Tämä auttaa sinua ymmärtämään, mitkä avainsanat ja sisällöt jo rankkaavat hyvin, ja mitkä taas tarvitsevat parannusta.

Avainsanojen selvittäminen

1. Käytä Google Analyticsia: Selvitä, mitkä sivut tuovat eniten liikennettä ja mitkä avainsanat ovat niille ohjanneet kävijöitä.

2. Google Search Console: Tarkastele, millä avainsanoilla sivusi näkyvät hakutuloksissa ja millaisia klikkausmääriä ne saavat. Lisätietoja Search Consolesta täällä.

3. Screaming Frog SEO Spider: Kokoa lista nykyisten sivujesi URL-osoitteista ja niiden SEO-elementeistä, kuten metakuvauksista ja otsikoista. Kun sinulla on tämä tieto, pystyt varmistamaan, että yhtäkään tärkeää sivua ei hukata. Ja jos sivuja tullaan uudistuksen myötä yhdistämään tai poistamaan, tämän listan avulla pystyt tekemään uudelleenohjaukset asianmukaisesti.

4. Avainsanatutkimus: Käytä työkaluja kuten Google Keyword Planner, Ahrefs tai SEMrush löytääksesi uusia avainsanoja, joita kannattaa käyttää.

5. Sisältöanalyysi: Käy läpi sisältöjä ja tunnista ne, jotka toimivat hyvin, sekä ne, jotka vaativat päivitystä tai poistamista. Yritä yhdistää päällekkäisiä tai liian samanlaisia sisältöjä yhden vahvan artikkelin alle (kunhan muistat uudelleenohjaukset).

6. Avainsanojen seuranta: Kun avainsanat on määritelty, voit ottaa käyttöön avainsanojen seurannan: tiedät, mitkä avainsanat menestyvät ennen verkkosivu-uudistusta ja miten tilanne muuttuu uudistuksen jälkeen. Avainsanojen seuranta onnistuu esim. maksullisen SEMRushin kautta.

Avainsanatutkimus on tärkeässä roolissa verkkosivujen uudistuksessa. Kuvassa tutkija käyttää mikroskooppia, mutta sitähän ei avainsanatutkimuksessa oikeasti tarvita.
Avainsanatutkimus on tärkeässä roolissa verkkosivujen uudistuksessa. Avainsanatutkimusta varten ei onneksi tarvitse hankkia mikroskooppia, sillä oman liiketoimintasi kannalta tärkeät avainsanat löydät Search Consolen ja SEMRushin avulla – ja esimerkiksi hakukoneissa hyvin sijoittuvien kilpailijoidesi sivuilta. Hyödynnä myös muita maksuttomia tai osittain maksuttomia työkaluja sivustouudistuksessasi.

2. Valitse sivu-uudistuksen tekijä huolella

Ensimmäinen ja kenties tärkein askel onnistuneeseen verkkosivu-uudistukseen on oikean tekijän valinta. Moni yrittäjä saattaa valita tekijän pelkästään kivan näköisten referenssien perusteella, mutta tämä ei riitä. Tässä muutamia asioita, joita kannattaa huomioida:

– Tekniset taidot ja alusta: Selvitä, mitä alustaa/julkaisujärjestelmää tekijä käyttää ja kuinka hyvin hän tuntee sen. Vältä tekijöitä, jotka käyttävät tiettyjä suosittuja, mutta raskaita sivunrakentajia, sillä nämä voivat tehdä sivuista todella hitaita. Ja hitaus vaikuttaa hakukonenäkyvyyteen.

– SEO-osaaminen: On tärkeää, että tekijällä on vahva SEO-osaaminen. Varmista asia – älä oleta että näin on. Aina uudistajalla ei ole riittävän syvällistä hakukoneoptimoinnin osaamista (eikä hän välttämättä edes tiedä, mitä kaikkea sivustouudistuksessa tulee huomioida), ja silloin on tärkeää, projektiin otetaan mukaan SEO-ammattilainen jo suunnitteluvaiheessa.

– Työnäytteet ja asiakaspalautteet: Katso tekijän aikaisempia töitä ja lue asiakaspalautteet. Selvitä, millä tavalla aiemmat sivustouudistukset ovat onnistuneet ja mitä sivustojen näkyvyydelle on tapahtunut uudistusten myötä. Tarkista myös sivujen nopeus ja tekninen laatu.

3. Sivu-uudistuksessa SEO on keskeisessä asemassa

Hakukoneoptimointi on kriittinen osa verkkosivu-uudistusta. Uudet, visuaalisesti upeat sivut eivät auta, jos ne eivät näy hakutuloksissa. Silloin ne eivät osu potentiaalisten asiakkaiden silmiin, jotka päätyvät hakutulosten kärjestä löytyvien kilpailijoiden sivuille.

Uudistettua ilmettä tärkämpiä ovat nämä tekijät:

 • Sisällön optimointi: Varmista, että sisällöt kirjoitetaan selkeästi ja että ne sisältävät luonnollisesti avainsanoja.
 • Tekninen SEO: Sivujen rakenteen tulee olla selkeä ja helppo navigoida. URL-osoitteet, otsikot ja metatiedot on optimoitava.
 • Nopeus ja mobiiliystävällisyys: Sivujen tulee latautua nopeasti ja toimia hyvin mobiililaitteilla. Hyvin toimivat mobiilisivut parantavat hakukonelöydettävyyttä entisestään.

4. Vältä yleiset sudenkuopat

Kuten aluksi totesin, nettisivu-uudistuksessa voi helposti menettää aiemmin saavutetun hakukonenäkyvyyden, jos ei huomioida seuraavia asioita:

– Uudelleenohjaukset: Kaikki vanhojen sivujen URL-osoitteet on uudelleenohjattava oikein uusille sivuille. Tämä unohtuu valitettavan usein.

– Sisältöanalyysi: Analysoi vanhojen sivujen sisältö ja säilytä tai paranna niitä osia, jotka toimivat hyvin. Harmillisen usein hyvin rankkaavat sivut saavat uuden sisällön, mikä johtaa näkyvyyden heikkenemiseen. Ei tarvitse korjata sitä, mikä ei ole rikki!

– Analytiikan säilyttäminen: Varmista, että analytiikkatyökalut, kuten Google Analytics ja Search Console, pysyvät käytössä uudistuksen jälkeenkin, jotta voit seurata sivujen tehokkuutta ja näkyvyyttä. Jos olet ottanut käyttöön avainsanojen seurannan esimerkiksi SEMRushin kautta, näet nopeasti, jos jokin tärkeä avainsana tai sivu lähtee tippumaan kärjestä ja kenties ehdit vielä pelastaa tilanteen.

– Rakenna sivut aina kehityspalvelimella: Pidä nykyiset sivusi näkyvissä ja toiminnassa siihen hetkeen asti, kun uudet sivut ovat 100% valmiit. Älä siis missään tapauksessa piilota sivujasi kävijöiltä ja hakukoneilta ja ryhdy sitten uudistushommiin, sillä ne tunnetusti kestävät. Jos laitat sivut ylläpitotilaan pitkäksi aikaa, hakukonenäkyvyytesi laskee.

5. Tee navigoinnista selkeä ja ohjaa kävijää eteenpäin ostopolulla

Hyvin suunniteltu navigointi ja selkeät toimintokehotteet (CTA, call-to-action) ovat avainasemassa käyttäjäkokemuksen parantamisessa. Selkeän valikon ja hyvin suunnitellun linkityksen avulla pystyt ohjaamaan kävijöitä ostopolulla kohti sivuston tavoitteita:

– Navigoinnin selkeys: Päänavigaatiossa tulisi olla 3-6 linkkiä, ja alalaitaan (footer) voidaan sijoittaa laajempi linkkilista. Monimutkainen, monipolvinen valikko on vaikea hahmottaa ja sieltä voi olla hankala löytää etsimäänsä. Mieti tarkkaan valikon toteutus, jos siinä pitää olla paljon linkkejä.

– Ohjaus eteenpäin: Varmista, että jokaisella sivulla on selkeät ohjaukset, jotka ohjaavat käyttäjää tekemään halutun toiminnon, kuten uutiskirjeen tilaamisen tai yhteydenottolomakkeen täyttämisen. Kävijää voi myös ohjata sivustolla eteenpäin tiettyihin sisältöihin, lähemmäksi sivujen lopullista tavoitetta.

Älä eksytä kävijää verkkosivu-uudistuksen jälkeen!
Varmista, että kävijän on helppo navigoida sivuillasi myös uudistuksen jälkeen. Ohjaa kävijää eteenpäin ostopolulla!

6. Varmista erinomainen käyttökokemus mobiilissa

Tänä päivänä yli puolet (joillakin toimialoilla jopa 90%) verkkosivuvierailuista tehdään mobiililaitteilla, joten mobiilinäkymän tulee olla erityisen huolellisesti suunniteltu:

– Responsiivisuus: Varmista, että sivustosi toimii erinomaisesti kaikilla laitteilla. Ei riitä, että sitä joten kuten pystyy selaamaan puhelimella – käyttökokemuksen on oltava erinomainen!

– Käytettävyys: Huomioi mobiilikäyttäjät suunnittelemalla sivustosta helposti navigoitava ja selattava kokonaisuus, joka myös toimii nopeasti. Mobiiliyhteydet ovat usein hitaampia ja käyttäjä saattaa sijaita syrjemmällä, joten on äärimmäisen tärkeää, että sivu latautuu nopeasti.

Asianajajan verkkosivujen uudistus.
Varmista, että uudistetut verkkosivut toimivat erinomaisesti kaikilla laitteilla. Sivujen nopeus ja käytettävyys vaikuttavat osaltaan myös siihen, miten korkealla hakutuloksissa hakukoneet tarjoavat juuri sinun verkkosivujasi.

7. Tee erinomaista sisältöä

Sivustosi sisältö on sen tärkein elementti. Hyvin kirjoitettu ja optimoitu sisältö houkuttelee kävijöitä ja pitää heidät sivuillasi. Kaunis moderni ulkoasu ei paikkaa laadukasta sisältöä:

– Houkutteleva ja selkeä teksti: Sisällön tulee olla helposti luettavaa ja kohderyhmälle relevanttia. Vinkkejä tehokkaan sisällön suunnitteluun löydät täältä.

– Visuaalisuus: Käytä kuvia ja videoita tukemaan tekstisisältöjä ja parantamaan käyttäjäkokemusta.

8. Mieti kahdesti ennen kuin vaihdat kaiken sisällön kerralla

Vaikka uudet sivut houkuttelevat uudistamaan kaiken sisällön kerralla, tämä ei yleensä ole viisasta. Suuret muutokset voivat vaikuttaa negatiivisesti hakukonenäkyvyyteen:

– Hakukonenäkyvyyden menetys: Jos kaikki sisällöt vaihdetaan kerralla, saatat menettää nykyiset hyvät sijoitukset hakukoneissa. Hakukoneet saattavat tarvita aikaa uuden sisällön indeksoimiseen ja arvioimiseen.

– Huomioi sisältöstrategia: Tarkastele, mitkä sisällöt toimivat jo hyvin ja säilytä ne. Uusi tai päivitä vain ne sisällöt, jotka tarvitsevat parannusta. 

– A/B-testit: Tee muutoksia vaiheittain ja testaa niiden vaikutusta kävijämääriin ja hakukonenäkyvyyteen. Näin voit varmistaa, että uudet sisällöt toimivat paremmin kuin vanhat.

Mitä enemmän muutoksia, sitä enemmän vaikutuksia näkyvyyden kannalta. Jos esimerkiksi sivut pistetään sileiksi ja vaihdetaan samalla domainia ja palveluntarjoajaa, ja jopa julkaisujärjestelmää, ongelmien todennäköisyys moninkertaistuu.

Keskustele uusien sivujesi toteuttajan kanssa jo ennen uudistusta, miten saavutettu näkyvyys voitaisiin säilyttää ja sitä olisi mahdollista parantaa. Vaikka uudistusinto on suuri, kaikkea ei ole pakko muuttaa yhdellä kertaa. Mitä vähemmän muuttujia, sitä vähemmän riskejä.

Varmista, että hakukoneoptimoija on mukana sivu-uudistuksessa alusta saakka. Huolehdi, että hänellä on kaikki tieto siitä, mikä vanhoilla sivuilla toimii, ja jonka on toimittava myös uusilla sivuilla. Jos hakukoneoptimoija tulee kuvioihin vasta uudistuksen tapahduttua, on jo liian myöhäistä.

Jos räjäytät sivut kokonaan uusiksi sisältöä myöten, odotettavissa on hakukonenäkyvyyden heikkeneminen.
Vaikka tekisi mieli räjäyttää sivut kerralla uusiksi, malta mielesi. Jos sivuillesi on kertynyt vähänkin hakukonenäkyvyyttä, sinun on syytä toteuttaa uudistus harkitusti.

9. Laadi selkeä strategia ja aikataulu

Onnistuneen verkkosivu-uudistuksen taustalla on aina huolellinen suunnittelu ja aikataulutus. Laadi kattava projektisuunnitelma, jossa on yksityiskohtaiset vaiheet ja aikataulut sisällön luomisesta tekniseen toteutukseen. Mitä suurempi sivusto, sitä enemmän tarvitset suunnittelua. Myös aivan pienen sivuston uudistuksen kohdalla vaiheet ja aikataulut kannattaa miettiä ja kirjata ylös. Tämä auttaa resursoinnissa ja projektin hallinnassa.

Käytännön ohjeet strategian ja aikataulun laatimiseen:

 1. Projektin laajuuden määrittely:
  • Tavoitteet: Määrittele projektin selkeät tavoitteet, kuten parannettu hakukonenäkyvyys, parempi käyttäjäkokemus ja korkeammat konversioluvut. Tavoitteena ei voi olla vain “verkkosivujen uudistus”, jos haluat toimivat, tehokkaat sivut, jotka löytyvät hakukoneista.
  • Resurssit: Arvioi tarvittavat resurssit, kuten henkilöstö, työkalut ja budjetti.
  • Aikataulu: Laadi realistinen aikataulu, jossa on huomioitu kaikki projektin vaiheet, kuten suunnittelu, toteutus, testaus ja julkaisu.
 2. Projektisuunnitelman luominen:
  • Vaiheet: Jaa projekti selkeisiin vaiheisiin, kuten nykytilanteen analysointi, strategian luominen, suunnittelu, kehitys, testaus ja lanseeraus.
  • Vastuut: Määrittele selkeät vastuut ja tehtävät jokaiselle tiimin jäsenelle. Varmista viimeistään tässä vaiheessa, että projektissa on mukana myös SEO-osaaja.
  • Tavoitteet ja mittarit: Määrittele jokaiselle vaiheelle selkeät tavoitteet ja mittarit, joilla projektin edistymistä voidaan seurata.
 3. Viestintäsuunnitelma:
  • Säännölliset palaverit: Aikatauluta säännölliset palaverit projektin tilannekatsauksia varten.
  • Raportointi: Määrittele raportointikäytännöt ja vastuuhenkilöt.
 4. Riskienhallinta:
  • Tee riskianalyysi ja tunnista mahdolliset ongelmakohdat, kuten aikataulujen viivästykset, budjettiylitykset ja tekniset ongelmat. Kun tiedostat mahdolliset ongelmatilanteet etukäteen, pystyt ehkäisemään niiden syntymisen tai ratkaisemaan ne nopeammin.

10. Testaus ja jatkuva optimointi

Ennen sivuston julkaisua on tärkeää testata se huolellisesti. Tarkista, että kaikki toimii oikein eri laitteilla ja selaimilla. Julkaisun jälkeen seuraa sivuston suorituskykyä ja kerää käyttäjäpalautetta jatkuvaa parantamista varten.

Käytännön ohjeet testaukseen ja optimointiin:

 1. Monipuolinen testaus:
  • Laitteet ja selaimet: Testaa sivusto eri laitteilla (mobiili, tabletti, pöytäkone) ja eri selaimilla (Chrome, Firefox, Safari, Edge).
  • Käytettävyystestit: Pyydä käyttäjiä testaamaan sivustoa ja anna palautetta käytettävyydestä.
  • Nopeustestit: Testaa, että uudet sivut toimivat nopeasti ja jos löydät pullonkauloja, korjaa ne.
 2. SEO-testaus:
  • Tekninen SEO-auditointi: Käytä työkaluja, kuten Screaming Frog ja Google Search Console, tarkistaaksesi sivuston teknisen hakukoneoptimoinnin
   tilan.
  • Sisällön SEO: Varmista, että kaikki sisältö on optimoitu avainsanoille ja että metatiedot, otsikot ja URL-osoitteet ovat kohdallaan.
  • Sivukartat: Huolehdi, että xml-sivukartat päivittyvät uudistuksen yhteydessä.
  • Robots.txt: Varmista, että robots.txt on ajan tasalla.
 3. Analytiikka ja seuranta:
  • Google Analytics: Aseta tavoitteet ja seurantatunnukset, jotta voit seurata sivuston liikennettä, käyttäytymistä ja konversioita.
  • Google Search Console: Kun uudet sivut on julkaistu, lähetä heti uusi xml-sivukartta Search Consoleen. Seuraa aktiivisesti mahdollisia indeksointiongelmia ja hakukonenäkyvyyden kehittymistä.
 4. Jatkuva optimointi:
  • Käyttäjäpalaute: Kerää jatkuvasti palautetta käyttäjiltä ja tee tarvittavia muutoksia.
  • A/B-testit: Suorita A/B-testejä eri elementeille, kuten CTA-painikkeille ja sisällölle, löytääksesi parhaiten toimivat ratkaisut.

Tutkimustuloksia ja käytännön kokemuksia

Tutkimukset osoittavat, että verkkosivu-uudistus voi parantaa merkittävästi sekä hakukonenäkyvyyttä että konversioita. Onnistunut verkkosivu-uudistus pitää kävijät tehokkaammin sivustolla. Esimerkiksi tässä tapauksessa sivujen uudistaminen johti hakukonenäkyvyyden ja myös myynnin nopeaan kasvuun:

Verkkosivujen uudistus voi parantaa hakukonenäkyvyyttä merkittävästi.
Verkkosivujen uudistus tehtiin 2023 puolivälissä, jonka jälkeen näkyvyys lähti selvään nousuun.

Vastaavasti huonosti toteutettu uudistus voi aiheuttaa merkittäviä näkyvyyden menetyksiä, jos esimerkiksi sisältöä poistetaan tai URL-rakenteita muutetaan ilman asianmukaisia uudelleenohjauksia.

Lopuksi

Jos tarvitset toteuttajaa, hakukoneoptimoijaa tai SEO-näkökulmaa tulevaan verkkosivu-uudistukseen, ota yhteyttä sähköpostitse miia@miiaylinen.fi tai varaa maksuton keskustelu tästä:

Verkkosivu-uudistus on suuri investointi, mutta oikein toteutettuna se voi maksaa itsensä nopeasti takaisin. Valitse tekijä huolella, varmista SEO-osaaminen ja vältä yleisimmät sudenkuopat. Näillä ohjeilla olet askeleen lähempänä onnistunutta verkkosivu-uudistusta!

Näitä vinkkejä saa laittaa jakoon!